NISSAN KINDLUSTUS

Nissan Kindlustus on eripakkumine kliendile, kes on ostnud sõiduki Nissani edasimüüjalt. Kindlustus tagab, et auto remonditakse alati Nissani volitatud töökojas.

Nissan Kindlustus on sündinud Nissani ja If Kindlustuse koostöös. Nissan Kindlustus on abiks, kui Su auto saab kahjustada Sinu poolt põhjustatud liiklusõnnetuses, samuti katab see kahju, mille põhjustas vargus, autole kukkuv puu, teine sõiduk parklas või hoopis ootamatult teele jooksnud loom. Me ei saa õnnetuste toimumist ära hoida, kuid kvaliteetne kindlustuskaitse aitab Sul õnnetusjuhtumi korral paremini toime tulla. Käsitleme tekkinud kahjusid kiiresti ja paindlikult ning korraldame ööpäevaringselt autoabi teenindust.

Nissan Kindlustuse eelised:

Kindlustusjuhtumi korral remont Nissani esinduses.
Uusväärtus uutel autodel kindlustatud.
Asendusauto kindlustatud.
24h autoabi kindlustatud.
Klaasikahju ja metsloomaga kokkupõrkel omavastutus 0 EUR.
Tootjatehase lisavarustus kindlustatud.
Raskest hooletusest tingitud liikluskahjude hüvitamine.
Kiire kahjukäsitlus: 1/3 kahjudest lahendatakse 24h jooksul.

Asendusauto

Asendusauto kaitse on abiks siis, kui auto vajab õnnetusjuhtumi tõttu remonti. Nissani Eesti esindusest saad kuni nelja remondipäeva jooksul kasutamiseks uue ja kvaliteetse Nissani sõiduki.

Uusväärtuskindlustus

Auto hävinemise, varguse või röövimise korral lähtutakse hüvitamisel auto esmamüügihinnast. Kaitse kehtib esimese läbisõidetud 40 000 kilomeetri jooksul, kuid mitte kauem kui 12 kuud peale sõiduki esmastregistreerimist Eesti liiklusregistris.

Kehtivuspiirkond

Nissan Kindlustus kehtib Euroopas, väljaarvatud Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal. Vajadusel on võimalik kindlustuse kehtivuspiirkonda laiendada ka nendesse riikidesse.

NISSANI KERETÖÖKODA

  • Tippkvaliteediga Nissani originaalosad või võrdväärsed osad ja paneelid
  • Nissani poolt heakskiidetud keretöökoja teadmised
  • Nissani kvalifikatsiooni ja oskustega tehnikute ekspertoskused
  • Vajalikud parandustööd Nissani poolt heakskiidetud parandusmeetoditega

Nissani keretöökoda valides hoiate kõik stressivabana, tagate kahjustatud autole parima kvaliteediga parandustööd ning lisaks kõigele saate helistada ka otse Nissan Assistance autoabile. Hoolitseme Teie eest ja anname juhiseid senikaua, kuni olete autoga tagasi teel.

LUGEGE ROHKEM NISSAN ASSISTANCE AUTOABI KOHTA.